11:21 - 24. april 2015

Virtuelle bygdedyr

Holder gamle samfunns­teorier i en verden med én reell og én virtuell virkelighet, spør Gudmund Hernes.

Utover 1800-tallet ble alle land trukket inn i den samme store strøm: industri ble anlagt, fabrikkpiper skjøt i været, røyken veltet ut, maskinene larmet, byer vokste, jernbaner ble strukket og folk havnet på flyttefot.

Ikke bare den ytre verden ble bygget om – også forholdet folk imellom ble forvandlet. Når de skaffet seg utkomme på nye måter og på nye steder, slo det over i nye relasjoner – og i nye konflikter. Men hvordan skulle man skjelne det gamle som ble trengt til side fra det nye som trengte seg fram?

 

Annonse

«Det handlar ikkje om pengar, men om skam.»
« «Kor mange hjarte skal det til for å elska nokon?» For nokre dagar sidan overhøyrde eg denne samtalen på bussen:   -…»