05:15 - 15. mai 2015

– Samfunnet er blitt mer konsekvensløst

Bak vår rygg er samfunnet ­endret til ikke lenger å være ­familiebasert og ­voksendominert, skriver Gudmund Hernes.

Årets russesanger har utløst storm. Gamle grenser er krysset, det pornografiske innholdet er blatant. Jentebusser og guttebusser har like grove tekster, kvinnefiendtlige og fornedrende.

Foreldre fortviler. Noen skrev i Dagbladet 7. mai at attenåringer juridisk sett er voksne og kan stemme. Det betyr ikke at de er i stand til å ta veloverveide valg, eller at de alltid er i stand til å se konsekvenser. Derfor finnes det «feil attenåringer ikke bør få lov til å begå fordi de følger deg livet ut.» Internett har evig hukommelse – også for arbeidsgivere og ratingbyråer. Du kan aldri flykte fra din fortid eller fjerne dine spor.

Russesangene er symptomer på noe større – ikke bare på grenser som er flyttet gjennom alt fra Big Brother til Trekant. For alle samfunn må besvare spørsmålet: Hvordan fører vi de unge inn i de voksnes verden?

Annonse

«Det handlar ikkje om pengar, men om skam.»