10:08 - 12. juni 2015

Om grillar Freud har planta i hovudet på meg 

Ein mann som grillar, er ein mann som har temt elden, skriv Selma Lønning Aarø.

Illustrasjon: Einar thomassen Lukerstuen. einarlukerstuen.com

Eg kjem frå ein familie utan grilltradisjon. Når det kvar sommar spreidde seg ei litt framand lukt over villastrøket og dei andre ungane forsvann inn i hagane sine fordi dei skulle grilla, vart eg ståande aleine igjen. Kva var det denne grillinga dreidde seg om?

Eg var meir nysgjerrig enn svolten, men kvar gong eg trygla mor mi om å skaffa seg ein grill, berre fnyste ho og sa:

– Vi er ikkje grillmenneske.

Annonse

«Det handlar ikkje om pengar, men om skam.»