00:55 - 13. februar 2015

Listig rev søker make

Torbjørn Røe Isaksen er falt blant røvere.

Torbjørn Røe Isaksen er en listig rev. Han vil aksle arven fra Lars Roar Langslet, med refleksjon over og artikulasjon av konservative ideer. Men frakken sitter løst rundt skuldrene, og han er falt blant røvere.

Isaksen er best i polemikk mot sine egne. I Klassekampen 10. januar rettet han et drabelig slag mot sine regjeringskolleger. Han skrev: «Norske konservative har forsømt kulturkritikken. Det har banet vei for seksualisering, kommersialisering og markedstenkning på områder hvor det ikke hører hjemme. (…) Vi må ha en eller annen form for markedsøkonomi dersom vi ønsker vekst, og liberale verdier som rettsstatens beskyttelse av individet må ivaretas. Men det betyr ikke at liberalismen skal få kolonisere alle livets sfærer og områder.» Han innskjerper videre at «en moderat norsk konservatisme må hegne om sentrale trekk i den norske modellen… I god politikk kan du ikke unngå å også se de dilemmaene. Det forutsetter at man har blikket på noe annet enn rein liberal økonomisk politikk … individet kan ikke forstås uten sin rolle i små og store fellesskap.» Derfor: «Det er umulig å forstå meg som menneske uten å forstå meg som far, sønn, ektemann, venn, telemarking, alt dette. Den måten å tenke på står i opposisjon til en liberal selvrealiseringsfilosofi, som dessverre har penetrert kulturen vår altfor dypt.»

Samtidig, noen kvartaler unna, presenterte hans regjeringskolleger begrunnelsene for endringer i åpningstider, ­regulert i loven om helligdager. Helligdagsfreden har vært en del av norsk tradisjon i et årtusen. Ja, den går tilbake til Moseloven – en konservativ tradisjon, om noen.

Annonse

«Det handlar ikkje om pengar, men om skam.»
« «Kor mange hjarte skal det til for å elska nokon?» For nokre dagar sidan overhøyrde eg denne samtalen på bussen:   -…»