03:39 - 17. januar 2014

Spontan orden

Store reformer er både nødvendige og mulige, men de er også vanskelige.

Illustrasjon: Helena Ohlsson
Annonse

«Det handlar ikkje om pengar, men om skam.»
« «Kor mange hjarte skal det til for å elska nokon?» For nokre dagar sidan overhøyrde eg denne samtalen på bussen:   -…»