Annonse
09:51 - 01. februar 2013

Språkfeiden

«A rose is a rose is a rose.» Men en «privatisering er konkurranse-utsetting er fritt brukervalg».

Annonse

At språk skaper virkelighet, er et av disse postmodernistiske munnhellene man bør være varsom med. Men det er rimelig åpenbart at språket former vår forståelse av virkeligheten. Selv om «a rose is a rose is a rose», som Gertrude Stein skrev, er det i politikken like åpenbart at «privatisering er konkurranseutsetting er fritt brukervalg».

I et valgår skjerpes kampen om begrepene. Venstresiden vil hamre inn at høyresiden ønsker en privatisering av velferden. Jeg antar, siden dette er et av de retoriske paradenumrene på de kanter, at ordet privatisering slett ikke vekker positive assosiasjoner i de brede velgermasser. Vi nordmenn liker at staten tar ansvar, vi liker velferdsstaten vår, og privatisering leder tankene hen til profitt, grådighet og all annen vederstyggelighet som slett ikke hører hjemme på velferdsområdet.

Fra høyresiden vil man derimot få høre at «vi vil ha fritt brukervalg slik at de eldre får velge selv» eller at «vi vil ha et mangfold av tilbud». Frihet – retten til å bestemme selv – høres langt mer positivt ut. Vi nordmenn liker som sagt staten, men vi er skeptiske til formynderstaten, vi liker det ikke når politikerne blander seg for mye. Det er fortsatt en rest av den opprørske bondeånden i oss. Dessuten høres det fint ut at eldre mennesker skal behandles som de voksne, oppegående mennesker de faktisk er.

Annonse

«Det handlar ikkje om pengar, men om skam.»
« «Kor mange hjarte skal det til for å elska nokon?» For nokre dagar sidan overhøyrde eg denne samtalen på bussen:   -…»