12:39 - 11. oktober 2012

Syk av livet

På syv år har kostnadene til folke-trygden økt med 123 milliarder kroner – eller med 50 prosent. Vi blir syke av motgang i livet.

Annonse

«Det handlar ikkje om pengar, men om skam.»
« «Kor mange hjarte skal det til for å elska nokon?» For nokre dagar sidan overhøyrde eg denne samtalen på bussen:   -…»