Annonse
12:39 - 11. oktober 2012

Syk av livet

På syv år har kostnadene til folke-trygden økt med 123 milliarder kroner – eller med 50 prosent. Vi blir syke av motgang i livet.

Annonse

Onsdag denne uken var det verdensdagen for psykisk helse. Det ble markert med et oppslag i Aftenposten om at sykefravær med diagnosen «uspesifiserte psykiske symptomer» er økt med 601 prosent siden 2000, og med et oppslag i Vårt Land som kunne fortelle at utgiftene til folketrygden er økt med 123 milliarder på syv år.

Uten å bli helt Anniken Huitfeldt, som på Dagsnytt Atten for et par uker siden uttrykte sterk skepsis til tankesmien Civitas bruk av «tabeller og fotnoter», må det være lov å minne om sitatet Mark Twain tilla Tory-statsministeren Benjamin Disraeli om at det finnes tre typer løgn: løgn, blank løgn og statistikk. Det er lett å gå seg vill i tallene. Utgiftene i folketrygden vil for eksempel øke når det blir flere alderspensjonister som nå. Men blir det flere uføre? Skyldes dét befolkningsvekst eller økt yrkesdeltagelse? Og ikke minst. Hvorfor blir det flere uføre? Blir vi sykere, blir arbeidslivet mer brutalt eller er vi bare en nasjon av døgenikter som tror vi kan lene oss tilbake på oljeformuen og ta livet med ro?

Dette er kompliserte spørsmål, og kort oppsummert tyder forskningen på at arbeidslivet ikke er blitt mer brutalt, helsetilstanden vår er jevnt over bedre, yrkesdeltagelsen er høy, men samtidig har både antallet og andelen i arbeidsfør alder på offentlig stønad økt de siste tiårene. Muskel- og skjelettlidelser er, sammen med psykiske lidelser, de to viktigste driverne. Dessuten havner en del i stønadssystemet ikke fordi de har en klar diagnose, men fordi de sliter med å takle tilværelsen. Det er ikke en sykdom, men det kan føre til sykdom.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Det handlar ikkje om pengar, men om skam.»
« «Kor mange hjarte skal det til for å elska nokon?» For nokre dagar sidan overhøyrde eg denne samtalen på bussen:   -…»