10:28 - 19. juli 2012

Noen å hate

Velg ditt hatobjekt: romfolk, kulturmarxister, kultureliten eller borgerskapet.

Annonse

«Det handlar ikkje om pengar, men om skam.»
« «Kor mange hjarte skal det til for å elska nokon?» For nokre dagar sidan overhøyrde eg denne samtalen på bussen:   -…»