Annonse
04:00 - 11. februar 2011

Verdighetsjaget

Er verdighet blitt et moteord eller er behovet for verdighet større enn noen gang?

Annonse

Verdighet er et uttrykk som går igjen i dagens mediebilde. En utbredt oppfatning er at menneskenes verdighet er ukrenkelig. Den er iboende og kan ikke fratas deg. Men den kan absolutt krenkes. Krenkerne er ofte de som på en eller annen måte kan kontrollere ditt liv, ofte er det myndighetene, men også mennesker eller grupper kan anklages for det samme. Demokratiforkjemperne i Egypt har tatt til seg det kjente slagordet fra den tunisiske revolusjonen og krever «brød, frihet og karama – verdighet». De ønsker President Hosni Mubaraks avgang, men Mubarak etterkommer ikke deres ønsker, han ønsker nemlig å gå av med – verdighet. For egypterne har verdighet nær sammenheng med mangelen på grunnleggende behov: mat, arbeid, strøm, vann, og fravær av basale menneskerettigheter.

Også her hjemme hører vi stadig om verdighet. Ofte er det marginaliserte grupper som krever den i en eller annen form. I ruspolitikken brukes verdighet som et argument for sprøyterom og heroin på resept. Nylig ble en forskrift som omhandler en verdighetsgaranti i eldreomsorgen vedtatt. Garantien skal sikre et godt tjenestetilbud for eldre.

De etiopiske asylsøkerne som mandag denne uken søkte kirkeasyl, forlanger også verdighet. De befinner seg i et fremmed land med behov for beskyttelse, men de føler seg sviktet. Utlendingsmyndighetene som har avslått deres søknader snakker på sin side også om verdighet, men bare når de samme asylsøkerne skal sendes tilbake. Et prøveprosjekt som skal tilrettelegge for frivillig hjemreise har fått navnet «Hjem i verdighet». Om prosjektet har justisminister Knut Storberget sagt at «Det er bedre å reise hjem i verdighet, og også få med seg noen penger for å kunne etablere seg på nytt». Da mener han vel at tvangsutsending ikke på noen måte kan defineres som verdig? Hvert trinn i Marie Amelie-saken, fra pågripelsen utenfor Nansenskolen til filmingen av henne da Aeroflot-flyet lettet, var en krenkelse av verdighet.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse