04:00 - 02. september 2011

Ulikhet, ja takk!

Det norske samfunnets aversjon mot å fremheve faglig dyktighet fostrer tapere.

Illustrasjon: Marvin Halleraker

Skole står høyt på listen over saker velgerne vektlegger når de avgir sin dyrebare stemme i kommunevalget. I Oslo har det borgerlige byrådet åpnet for såkalte eliteklasser. Det innebærer at de 10 prosent flinkeste elevene på ungdomsskolen skal kunne få undervisning på videregående skoler. Tilsvarende skal de beste elevene på de videregående skolene få tilbud ved universiteter. Forslaget har skapt ramaskrik, ikke uventet, spesielt blant partiene på venstresiden.

Bruken av enkelte ord og uttrykk i det politiske ordskiftet står ofte i veien for en fornuftig, nyansert debatt. «Elite» er et slikt begrep som får mange – i Norge, vel å merke – til å sette kaffen i vrangstrupen. Det er et feilgrep å benevne slike satsninger med elitebegrepet. «Tilpasset undervisning for de sterkeste elevene,» klinger bedre i nordmenns ører. Opplæringslovens paragraf 1–3 slår tross alt fast at «opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven».

Den individualiserende undervisningen det tas til orde for her, tilsier ved første øyekast en organisering av opplæringen i ulike grupper etter elevenes faglige nivå. Det setter imidlertid den samme loven en stopper for: «Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå,» heter det. Prinsippet om likhet i skolen undergraver det faktum at vi slett ikke er like. Likhetsprinsippet skal ikke etterstrebes på bekostning av de sterke elevene.

Annonse

«Det handlar ikkje om pengar, men om skam.»
« «Kor mange hjarte skal det til for å elska nokon?» For nokre dagar sidan overhøyrde eg denne samtalen på bussen:   -…»