04:00 - 20. mai 2011

Svarte får

Vedvarende forskjellsbehandling og entydig, negativt fokus på norsksomaliere kan få uante konsekvenser.

Annonse

«Alle journalister kan jo ikke ha kommet til jorden for å bli husket for sine portretter.»