04:00 - 08. april 2011

Generasjonen som traff planken

Hvordan få begrep om et tidsrom på 70 år? Og hva slags generasjon ble vi som er født i 1941?

Etter Morgenbladets portrettintervju for et par uker siden, fikk jeg med meg at jeg har passert 70. Ett enkelt svar på hvor langt 70 år er, er å gå inn i en tidsmaskin i 1941 og reise baklengs. Da ville vi havnet i 1871 i stedet for i 2011. Det var det året Bismarck proklamerte Det andre tyske keiserdømme i Speilsalen i Versailles. Det var revolusjonsåret da Pariserkommunen ble slått ned. Karl Marx var bare 53 år og hadde ennå 20 år igjen å leve. Norge var ett rike, men hadde ikke felles tid – hver by satte klokken selv.

De som ble født i 1941 var den første egentlige krigsgenerasjon, unnfanget etter overfallet 9. april 1940. Hva slags Norge ble de født inn i?

Befolkningen var under tre millioner. To tredjedeler bodde på landet. De mest populære døpenavn var de enkle norske: Anne og Arne, Kari og Kjell, Bjørg og Per. En nyfødt jente kunne vente å bli 69 år, en nyfødt gutt 64. Med andre ord: De kunne ikke vente å feire sine 70-årsdager.

Annonse