Annonse
04:00 - 10. juni 2011

Frps integreringspolitiske manifest

Fremskrittspartiet retter igjen pekefingeren mot innvandrerforeldre som ikke lærer sine barn norsk, og vil frata dem barnetrygden.

Annonse

Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Oslo, Carl I. Hagen, uttalte nylig i radioprogrammet Politisk kvarter at foreldre utsetter barna sine for omsorgssvikt dersom de ikke sørger for at de lærer seg norsk før de begynner på skolen. Han vil frata disse foreldrene retten til barnetrygd. Hvordan skal dette gjennomføres, Carl I. Hagen? Hvem skal teste norskkunnskapene til de små, lærerne eller logopeder? Forventes det at barna kan gjenfortelle norske eventyr om troll og askeladder, eller er det tilstrekkelig at de er i stand til føre en enkel samtale på forståelig norsk? Og er forslaget kun rettet mot ikkevestlige barn, eller gjelder det også svenske og amerikanske barn? Hva med barn som kanskje behersker fire–fem språk, men ikke norsk?

Utspillet rører ved kjernen av den pågående debatten om innvandreres samfunnsøkonomiske nytteverdi. Hvor stor nytte har vi egentlig av innvandrerbarn? Det er ingen tvil om at flerspråklighet, i global sammenheng, er svært verdifullt. Som et markedsorientert parti bør Frp forstå verdien av morsmål og språkstyrke. Barn har evnen til lære seg nye språk raskt. Derfor bør barns manglende norskkunnskap ved skolestart være det siste Frp bekymrer seg for. Derimot er den tafatte satsningen på flerspråklighet i den norske skolen urovekkende. Morsmålsundervisningstilbudet faller bort i mange skoler, og flerspråklighet blir betraktet som et handikap. Forskning viser at å beherske morsmålet er en viktig forutsetning for barn som skal lære norsk så vel som ytterligere språk, og at morsmålsundervisning fremmer integrering.

Bortfall av økonomiske ytelser som barnetrygd og kontantstøtte er blitt en farsott i integreringspolitikken. Dette er tusenlappen som skal løse alle integreringsmessige utfordringer. Fremskrittspartiet oppfordres herved til å utarbeide et integreringspolitisk (les: assimileringspolitisk) manifest som minoritetsbefolkningen kan forholde seg til. Manifestet kan bli introdusert for nyankomne og selvsagt alle andre med ikkevestlig bakgrunn – uten hensyn til hvor lang botid de har i Norge. Nedenfor fremgår noen forslag som kan inntas i en slik håndbok. Enkelte av forslagene har tidligere blitt fremsatt av Frp-topper. Gjett hvilke.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse