Annonse
04:00 - 04. februar 2011

Didaskologenese

Professorer kan gjøre studenter dummere enn de er.

Annonse

Å være på sykehus er en fare for helsen. Sykehusbakterier som antibiotika ikke lenger biter på og som lett spres mellom pasienter, er ett eksempel. Risiko kan også skyldes komplikasjoner ved kirurgiske inngrep eller medikamenter som spiller sammen på ulykksalig vis. Hjelpen helsepersonell gir kan altså gjøre pasienten sykere. Klassikeren er Ignaz Semmelweis (1818–65), som påviste at barselfeber ble overført ved dårlig håndhygiene blant leger og jordmødre. Selv om intensjonene er de beste, kan konsekvensene bli fatale. I USA er resultatet mellom 50 000 og 100 000 dødsfall hvert år.

At medisinsk hjelp kan virke motsatt, er sammenfattet i hovedregelen for medisinsk praksis, nedfelt av legekunstens far, grekeren Hippokrates: «Først, påfør ingen skade!» (Primum non nocere). Ja, det finnes faktisk en egen term for lidelser påført av helsepersonell – iatrogenese – etter det greske ord for lege (iatros). Eksempler på iatrogenetiske misèrer er bivirkninger av medikamenter, feildiagnoser, feilbehandling, overdoser, prosedyresvikt, slurv og så videre. Ved årsskiftet leste jeg mer enn hundre eksamensbesvarelser på bachelor- og masternivå. Et så stort utvalg fanger opp betydelig variasjon i ytelser – fra det glitrende til det måtelige, og der den store hopen gjør det jevnt bra. Det kan man forvente når en rekke systematiske faktorer, som faglig interesse, arbeidsinnsats og erfaring, og en rekke tilfeldige faktorer, som eksamensangst, kjærlighetssorg og magesjau, spiller sammen og påvirker utfallet. Det gir en fordeling omtrent som den gamle Carl Friedrich Gauss, den tyske matematikeren, beskrev i den utskjelte Gausskurven. Det er velkjent – og derfor kanskje minst interessant.

Besvarelsene som fascinerte meg mest, falt i en annen gruppe: De var skrevet av beleste og talentfulle studenter – bedømt etter besvarelsen på én deloppgave. Men i en annen deloppgave gikk de seg helt vill – tenkningen var tummelumsk og språket labbelensk. Flere av disse siste besvarelsene var påfallende like i stil og innhold. Det skyldtes ikke plagiat – heller ikke fordekt samarbeid.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse