Annonse
04:00 - 09. juli 2010

Overlat det til ekspertene!

BP sparte på sikkerheten, og ga verden en miljøkatastrofe.

Illustrasjon: Marvin Halleraker
Annonse

9. juli er det 80 dager siden eksplosjonen på boreriggen Deepwater Horizon i Mexicogulfen. Den tok elleve liv, sank med 1500 meter stigeledning og utløste det største oljeutslippet i amerikansk historie. Hendelsen avdekket svikt i alle ledd – ikke minst en ukultur i BP, som leiet riggen, og som mer har håndtert utblåsningen som et PR-problem enn som en naturkatastrofe. Hendelsen må få konsekvenser for både forvaltning, rutiner og beslutninger i Olje-Norge. Vi kan ikke slå oss til ro med «It can’t happen here».

Teknologien sviktet på flere punkter og gang på gang, ifølge grundig dokumenterte artikler i amerikansk presse. Man visste at oljebrønnen på havets bunn var svært ustabil. Faresignaler ble ignorert. Installasjonene var utilstrekkelig for å håndtere brønnen og påkjenningene på 1500 meters dyp. Utstyret var ikke skikkelig testet – BP sparte penger på det. Sikkerhetssystemene er komplekse – men sårbare for single point failure: svikter én del, svikter alt. Det gjaldt ikke minst den kritiske, hydrauliske knipetangen (blind shear ram) – siste skanse for å kvele en ukontrollert utblåsning. BP hadde, mot faglige råd, bare ett slikt system. Det slo feil. Improviserte tiltak for å få det til å virke, feilet. Det samme gjorde andre mottiltak: Å koble en ledning til bruddstedet, å sette en ny ventil over bruddstedet, å pumpe boreslam ned i røret, å sette en osteklokke over hele installasjonen og lede oljen opp. Intet virket som tenkt. Det bores nå to avlastningsbrønner ved siden av den ødelagte som kan stanse strømmen en gang i august.

I mellomtiden er anslagene på oljeutslippet stadig forhøyet. BP hevdet først at det kunne være 1000 fat per døgn. Kongressen presset BP til undervannsfilming av utslippet – det bidro til mer realistiske anslag: Etter en uke 5000 fat per døgn, etter en måned nær 25 000, etter to 60 000. Det svarer til et utslipp som fra tankeren Exxon Valdez i Alaska i 1989 hver fjerde eller femte dag. Naturskadene er enorme – virkningene for fiskeri og turisme ødeleggende. Ingen vet hva de svære oljesøylene opp fra 1500 meter medfører. Etter 100 dager vil utslippet svare til 20 tankskip som Exxon Valdez.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Det handlar ikkje om pengar, men om skam.»
« «Kor mange hjarte skal det til for å elska nokon?» For nokre dagar sidan overhøyrde eg denne samtalen på bussen:   -…»