Annonse
04:00 - 06. august 2010

Krigsnasjonen Norge

Norge er en stor våpeneksportør, driver med partisk fredsmegling og er i krig.

Illustrasjon: Marvin Halleraker
Annonse

Da Arbeiderpartiets utenriksminister gjennom 19 år, Halvard Lange, presenterte norsk utenrikspolitikk i 1949, sa han at «Norges altoverveiende interesse er fred». I 2006, da utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt et foredrag i Nobels Fredssenter med tittelen «Norge som fredsnasjon – myte eller virkelighet?», sa han at «Norge er en nasjon som ønsker fred», og at «nordmenn ønsker fred, for seg selv, og for andre». Tanken om Norge som en fredsnasjon sitter dypt i oss. I en meningsmåling som Hundreårsmarkeringen – Norge 2005 gjennomførte i 2004, sa 92 prosent av de spurte seg helt eller delvis enige i beskrivelsen av Norge som «en rik nasjon som deler sine ressurser med andre gjennom humanitær aktivitet og fredsarbeid». Samsvarer denne forestillingen med virkeligheten?

Ifølge tall fra FNs database for utenrikshandel, var Norge den syvende største våpeneksportøren i verden i 2006, målt i andel av landets totale eksport. Norges andel var på rundt 3,5 prosent, som tilsvarte 1,8 milliarder kroner. I 2009 var våpeneksporten økt til 4,8 milliarder kroner.

Aftenposten.no meldte 30. juli at Forsvarets logistikkorganisasjon har sluttforhandlet salget av syv utrangerte marinefartøyer til Egypt, som ikke er et Nato-land. Seks av krigsskipene er fullt operative med våpensystemer. Dersom Egypt velger å videreselge krigsskipene til andre land, har norske myndigheter ingenting de skulle ha sagt. Norge har ingen avtale om sluttbrukererklæring som hindrer videre eksport.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Det handlar ikkje om pengar, men om skam.»
« «Kor mange hjarte skal det til for å elska nokon?» For nokre dagar sidan overhøyrde eg denne samtalen på bussen:   -…»