Annonse
04:00 - 26. november 2010

Ja til imamutdannelse

Ved å utdanne imamer i Norge, kan islam lettere forenes med et moderne samfunn.

Annonse

I det offentlige ordskiftet om hvor dårlig integrert muslimer er i det norske samfunnet, blir alle muslimer dratt med i dragsuget. Den negative fremstillingen kan lett bli selvoppfyllende, både blant etnisk norske og blant muslimer. Hos ikke-muslimer øker redselen for og fiendtligheten overfor muslimer, mens ideen om at man aldri kan komme inn i samfunnet eller noen gang kunne bli fremgangsrik, forsterkes blant muslimer.

Er det ikke nå på tide å bli mer nyansert og erkjenne at i den kulturkampen som foregår mellom den etnisk norske majoriteten og den muslimske minoriteten er det mange muslimer i Norge som er velfungerende både i det offentlige og i det private? Men samtidig er det viktig ikke å lukke øyene for at det i enkelte muslimske miljøer finnes både holdninger og praksis som ikke kan godtas i et liberalt demokrati, der individets rettigheter står i høysetet. At unge jenter ikke får gå ut etter skolen, at både unge kvinner og menn blir giftet bort mot sin vilje og at kvinner ikke får islamsk skilsmisse fordi mannen nekter, er eksempler på praksis som vi må kjempe imot. Holdninger som at menn og kvinner ikke har samme rettigheter, kan heller ikke godtas i dagens moderne samfunn. Nettopp det som skjer i den private, muslimske sfæren opptar den norske menigmann og -kvinne mest.

Venstre har foreslått å opprette en imamutdannelse ved norske universiteter, noe de andre partiene på Stortinget sier nei til. Sannsynligvis er det redselen for at mørkemenn og helvetesforkynnere skal få innpass ved norske, liberale universiteter som lurer i bakgrunnen. I det norske samfunnet i dag er det utbredt mangel på kunnskap om hvordan islamske forestillinger har forandret seg i tid og rom. Det hersker også en misforståelse om at islam som religion er veldig annerledes enn de to andre monoteistiske religionene, kristendommen og jødedommen. Begge disse anses i kontrast til islam å være «siviliserte» og «fleksible». Sist, men ikke minst, er det altfor mye islam i Norge, synes mange. Religionsfilosofen Jan-Olav Henriksen har sagt at når det er mye religion i samfunnet, så er teologi nødvendig. Han har rett. Blant norske muslimer finnes alle sjatteringer av trender og bevegelser. Særlig for dem som er født og oppvokst i dette samfunnet kan det være vanskelig å velge mellom de ulike retningene, som alle er formet i helt andre samfunn enn i Norge. Så det vi trenger, er et sted for å utvikle islamsk teologi i en norsk kontekst.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Det handlar ikkje om pengar, men om skam.»