Annonse
04:00 - 05. februar 2010

Det annet sentrum

Høyre klarer ikke å holde én idé i hodet på en gang. Blir det to, resulterer det i to sentra.

Illustrasjon: Marvin Halleraker
Annonse

I 1993 innførte Gro Harlem Brundtlands regjering en fedrekvote på fire uker (nå ti) som del av fødselspermisjonen. Tar ikke far sin del, taper familien ukene. Nå vil Høyres kvinneforum, ledet av Linda Hofstad Helleland, foreslå for Høyres landsmøte at ikke en eneste uke skal forbeholdes far. Familiene bør få full frihet til å velge hvordan de vil ha det. Høyre skal ikke tvinge pappa hjem. Hun sier forslaget er en reaksjon på en provokasjon: at statsråd Audun Lysbakken ønsker en tredeling – én til mor, én til far og én valgfri. «Nettopp nå, når vi har en så radikal familieminister som vil blande seg inn og styre valgene familiene gjør, blir det viktig at Høyre står frem med et alternativ.»

Tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet skriver i Aftenposten at «kvotering er diskriminering». Hun ble i sin tid kuppet av partifelle Ansgar Gabrielsen, som foreslo en kvinneandel på 40 prosent av aksjeselskapenes styrer. Loven ble vedtatt med Høyres stemmer i Stortinget, men statsråd Clemet var altså imot. Man kan gjerne spekulere på om hun selv kom med i regjeringen Bondevik fordi Gro ved sin kvinneregjering i 1986 fikk knesatt at det skal være nær 50/50 kvinner og menn i enhver regjering. Den kvoten kom ikke av seg selv.

Høyres leder i Oslo, Michael Tetzschner, går imot partiets program og vil kutte arbeidstagernes sykelønn med 20 prosent for å kutte sykefraværet.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Baksiden