Annonse
04:00 - 07. august 2009

En avskyelig forbrytelse

Vi må våge å konfrontere innvandreres dominans på voldtektsstatistikken.

Illustrasjon: Marvin Halleraker
Annonse

Voldtekt er av de mest avskyelige forbrytelsene som begås. Skader og helseplager kan vare lenge og føre til store endringer i offerets livskvalitet. Voldtekt må bekjempes med kloke og brede tiltak. Noe av det viktigste vi må sørge for er at flere blir dømt.

Faktum er imidlertid at altfor få saker anmeldes, og mørketallene er skyhøye. Voldtektsofre vegrer seg for å anmelde i frykt for at møtet med politiet og rettsapparatet skal oppleves som et nytt overgrep. Det er kanskje ikke så rart. Undersøkelser viser at åtte av ti anmeldelser blir henlagt av politiet. Hva gjelder innvandrerkvinner er statistikken enda mer brutal, de er så å si fraværende på anmelderstatistikken. Tabuer og æresfølelsen hindrer innvandrerkvinner i å stå frem med overgrep de er utsatt for, og de sviktes av samfunnet.

Det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget anbefalte i fjor å opprette en landsdekkende enhet for sedelighetssaker, Politiets sentrale enhet mot seksualisert vold (Sepol). Venstre tok opp forslaget i Stortinget, men ble nedstemt av regjeringspartiene. En skulle tro politikere virkelig ønsket å gjøre det som var mulig? Sepol kan få samme slagkraft som Kripos har i saker som omhandler organisert kriminalitet. Men er kanskje ikke kampen mot voldtekt så viktig at samfunnet ønsker å bruke ressurser på det? De mentale barrierene henger vel sammen med straffenivået – voldtekt straffes mildere enn innførsel av 50 gram heroin.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Det handlar ikkje om pengar, men om skam.»