12:26 - 04. juni 2015

«Bør jeg betale for min søsters handlinger?»

Etikeren anbefaler å gi dem et tilbud de kan si nei til.

Til etikeren. Min søster er kommet på sykehjem med demens etter at hun i mange år hadde leid bolig hos et ektepar som nå også er blitt gamle. Jeg kjenner ikke disse menneskene godt, men treffer dem av og til når vi er ute og går tur. En gang nylig da jeg snakket med dem, kom det frem at min søster har etterlatt leiligheten i en lite bra tilstand, og at det trengs betydelig renovasjon utover det som kan tilskrives vanlig slitasje. De beklaget at de hadde de unnlatt å kreve depositum da de leide ut for lenge siden. Min søster har barn, men de er nok ikke særlig innstilt på å kompensere. Utleieekteparet har ikke fremmet krav og har heller ikke latt det skinne gjennom at noen i familien bør stille opp økonomisk. Likevel lurer jeg på om jeg burde ha en moralsk forpliktelse til i det minste å betale dem et beløp som kan kompensere for det depositumet som de ikke fikk. Mer generelt: synes du at søsken bør være moralsk forpliktet overfor hverandre i voksen alder for begåtte handlinger eller unnlatelser, eller skal vi regne med at vi er moralsk autonome individer som ikke skal måtte svare for hverandre selv om noen etter hvert kan bli utilregnelige?
Hilsen mann i voksen alder

Etikeren: Slike situasjoner kan være kinkige, og det er vanskelig å oppstille allmengyldige regler. Jeg bodde en gang i en landsby i Alpene hvor en nordmann, som hadde holdt til rett i nærheten året før, hadde rømt fra en regning hos den lokale snekkeren. Jeg kjente ikke nordmannen og hadde aldri sett ham for mine øyne. Men snekkeren synes det var rimelig at jeg som tilhørte samme, sjeldne rase som den forsvundne, burde ha et moralsk ansvar for å dekke de ubetalte regningene hans. Det tok en god time med forklaringer før vi kunne legge saken død. Helt død var den heller ikke, for før snekkeren gikk sin vei, sa han at om jeg skulle få behov for hans tjenester, ville han ha pengene på forskudd. – Har du kjent én nordmann, kjenner du alle.

Selvsagt har du rett i at alle ideer om kollektiv skyld kan bære galt avsted. Litt avhengig av leilighetens tilstand, synes jeg ikke at du har noen forpliktelse til å betale for din søster. Å leie en leilighet er først og fremst en juridisk og økonomisk transaksjon. Her måtte utleieren ha klargjort sine krav utvetydig på forhånd. Unntaket kunne være at utleieren og du fremdeles har mer direkte felles forretninger enn du hadde indirekte, gjennom din søsters leieforhold. Da kan det være gunstig å vise seg fra den noe mindre nøyeregnende siden. Bare det at de forteller deg om leilighetens tilstand, kan jo bety at de går med visse hemmelige forhåpninger.

Annonse

«  Lyse netter, Moss 8.-9. juni De festivalrelaterte bokutgivelsene til Audiatur og litteraturhuset HOF fortjener opptil flere hurra. Til helgen arrangeres HOFs musikkfestival…»
«Sjukov understreket at ingen av ryktene om funn av Hitlers lik er bekreftet.»