06:02 - 19. desember 2014

Ysting i offentligheten

Det er ingen tradisjon for å diskutere mat i Norge, skriver Andreas Viestad.

Spare jorden: Hovedpoenget med stølsdrift var å produsere så mye mat som råd uten å belaste de små, dyrkete jordflekkene gårdene hadde i bygda. Her fra melkebua til Katharina Sparstad på Sparstadstølen i Vang. Foto: Helge Gudheim

En gang iblant kommer det en bok som er mer enn bare en av årets utgivelser. En bok som er mer enn bare god. En viktig bok. En bok som forteller en historie som ikke ellers ville blitt fortalt. En bok som kan bli stående lenge. Femti år. Hundre år. Om hundre år er alt som ikke er glemt, blitt til mesterverk.

Ysting i Valdres av Helge Gudheim er en mer enn 500 sider tykk bok som, slik den fulle tittelen avslører, gir et omfattende innblikk i Kinning, bresting og ysting i Valdres – sett i norsk og internasjonal samanheng. Her er en grundig introduksjon til seterdriftens betydning, med originale perspektiver som for alltid vil endre hvordan man ser på denne viktige delen av norsk kulturarv, her er hyllest til budeier og ostemakere, og her er oppsiktsvekkende kontrære meninger, som denne: «Det opne stølslandskapet er resultat av det mange i dag vil kalle rovdrift på naturen.» Boken er lokalhistorie, nasjonal historie, mathistorie, naturhistorie, referanseverk og kulturhistorie i ett. En bok som kan legge grunnlaget for en renessanse for norsk ost. Kort sagt: Et mesterverk.

Så hvorfor har du ikke hørt om den før nå? Det er ikke fordi boken er ny. Den kom ut i fjor høst. Grunnen til at du og nesten ingen andre enn de spesielt interesserte har hørt om boken, er at den knapt er blitt omtalt. Et søk hos medieovervåkeren Retriever viser at den kun er blitt omtalt 14 ganger i norske aviser, av dem er 13 ganger ulike lokalaviser. Jeg fant én omtale i riksmediene: en anmeldelse av Bjørn Gabrielsen i Dagens Næringsliv. (Ost er jo næring i mer enn én forstand.) Utover det, ingen lanseringsintervjuer, ingen anmeldelser, ingen debatt om norsk matkultur, om forholdet mellom modernisering og tradisjon, om autentisitet og kommersialisering – alle tema som Gudheim legger opp til, hvor han tydelig og velformulert toner flagg. Hvor lett hadde det ikke vært å ta Gudheim til inntekt for egne standpunkt, eller å finne områder der man er uenig?

Annonse

«  Lyse netter, Moss 8.-9. juni De festivalrelaterte bokutgivelsene til Audiatur og litteraturhuset HOF fortjener opptil flere hurra. Til helgen arrangeres HOFs musikkfestival…»
«Sjukov understreket at ingen av ryktene om funn av Hitlers lik er bekreftet.»