05:53 - 03. januar 2014

Miljøvennlig matauk

Matintervjuet: Johnny Caspersen (59). Kystfisker i Tromsø, eier fiskebåten Cardinal sammen med sin bror. Styreleder i Norges råfisklag.

– Du er en av Norges 9800 gjenværende heltidsfiskere. I 2013 eksporterte Norge sjømat for rundt 60 milliarder kroner. Synes du at dere på grasrota i fiskerinæringen får anerkjennelse for alt dere bidrar med til norsk økonomi?

– Norge har en oljesmurt økonomi, så hos politikerne får fiskerinæringen lite oppmerksomhet, det så vi senest i valgkampen. Blant folk flest er det blitt bedre, forbruket av fisk økte med syv prosent fra 2011 til 2012, men fremdeles bruker nordmenn tre ganger så mye penger på søtsaker som på fisk, ifølge Helsedirektoratet. Her har vi i næringen et ansvar selv, det er mye å gå på for å skape mer oppmerksomhet.

– Hvordan er din arbeidshverdag?

Annonse

«  Lyse netter, Moss 8.-9. juni De festivalrelaterte bokutgivelsene til Audiatur og litteraturhuset HOF fortjener opptil flere hurra. Til helgen arrangeres HOFs musikkfestival…»
«Sjukov understreket at ingen av ryktene om funn av Hitlers lik er bekreftet.»