10:26 - 25. januar 2013

Middag med Salvador

Salvador Dalís ekstravagante kokebok Les Diners de Gala (1973) har jeg meditert over tidligere, og på nytt melder den sin interesse for kommentar. Foranledningen er våre dagers ulike dietter, der livremmen for enhver pris skal strammes inn, hvilket betyr at livet selv kan bli redusert som om det var en eller annen saus, et tilbehør, et tillegg. Lykken søkes i det kalorifattige, det sukkerfrie, det fettfrie. Eller i det motsatte. Salvador Dalí har med sine overdådige og surrealistiske perspektiver pekt på en helt annen diettetikk, der overdrivelsen av overdrivelsen – om det kan tenkes – føres inn i en ettertankens gastronomiske filosofi. Dalís forkjærlighet for eksentrisitet er velkjent; alt fra snurrbarter og performance til surrealistiske malerier og skulpturer illustrerer hans ustanselige livsutfoldelse. Han samarbeidet med Disney, med filmskaperen Buñuel. Og så videre. Selvbiografien hans inneholder pre-natale inntrykk. Og i tillegg, altså, en fantastisk gastronomi.

George Orwell bemerket om Dalí: «Da krigen i Europa stadig rykket nærmere, gikk Dalís eneste bekymring ut på hvor han kunne finne et sted med et godt kjøkken.» Selvsagt var Dalí ekstremt kresen, et begrep som i disse dager forsøkes rehabilitert, idet kresenhet settes i kontrast til snobberi. Var Dalí en snobb? Nei. Men ingen kunne som ham posere som en avsindig snobb. Den merkverdige fremtoningen han iscenesatte, kan avleses som en kritikk av snobberiet. Oppskriftene i Dalís kokebok er tilnærmet normale, men med en piff som gjør dem til kunst. Advarselen er naturligvis at det nettopp kan tippe over, noe Dalí alltid sørget for at det gjorde.

Tidvis ligner han på gastronomiens far, Brillat-Savarin, som 100 år tidligere skriver at «Kun livet gjør verden til hva den er, og alt levende tar næring til seg». Det lyder banalt. Men det påpeker et viktig eksistensialistisk element: Det er livet som utgjør verden – ikke fremskritt, velstand, suksess. Det er livet som er vår væren i verden, vår tilstedeværelse, og når Brillat-Savarin føyer til at alt levende tar næring til seg, er heller ikke dette tilfeldig: Det er gjennom maten at mennesket ikke bare overlever, men fordi det gjør seg flid med tilberedelsen, lever seg ut som sivilisasjon. Dali understreker likeledes at «Alt begynner med tungen og finner deretter sin vei gjennom nervene til kroppen». Smaken blir en helhet, og som i kunsten er den sanselig.

Annonse

«  Lyse netter, Moss 8.-9. juni De festivalrelaterte bokutgivelsene til Audiatur og litteraturhuset HOF fortjener opptil flere hurra. Til helgen arrangeres HOFs musikkfestival…»
«Sjukov understreket at ingen av ryktene om funn av Hitlers lik er bekreftet.»