10:25 - 29. mars 2021

Tanken om at vi lever i en «infodemi» av feilinformasjon har noe autoritært ved seg, skriver Martin Gedde-Dahl

Tanken om at vi lever i en «infodemi» av feilinformasjon har noe autoritært ved seg, skriver Martin Gedde-Dahl.

Pandemien har vist at Facebook aldri vil løse problemene med desinformasjon, skriver Martin Gedde-Dahl. Her: Synspunktene til Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell faller utenfor Facebooks grenser for akseptable ytringer. Kildefoto: Wikimedia.
Annonse