00:05 - 05. mars 2021

Norske rusforskere: Hart taler de ressurssterkes sak

Den amerikanske professoren har et usolidarisk og til dels naivt syn på rusbruk, mener sentrale norske forskere.  – Carl Hart generaliserer friskt fra egne erfaringer som privilegert professor, sier Willy Pedersen. 

Nyanserer Hart: Willy Pedersen, professor i sosiologi og mangeåring rusforsker, er enig med Carl Hart i at rusforskningen fokuserer mer på de negative effektene av rus enn de positive. Men Pedersen er kritisk til måten Hart tilsynelatende generaliserer fra eget rusbruk på uten å tenke på folk som lever i en mindre privilegert kontekst.
Annonse