09:19 - 23. februar 2021

Se, han forsker!

Kjendis-koronaforskeren svarer: Espen Nakstad har funnet tid til egne vitenskapelige studier. Konklusjonen ble at massetesting av folk uten symptomer er meningsløst når det er lite smitte.

Espen Nakstad er blant dem som har designet et forskningsprosjekt for Forsvaret om smitte blant rekrutter i førstegangstjenesten. Montasje: Morgenbladet / Foto: Finn Oluf Nyquist / Helsedirektoratet
Annonse