08:03 - 01. mars 2021

Iphone, Tesla og Google er suksesshistorier fra offentlig sektor, skriver Martin Gedde-Dahl.

Iphone, Tesla og Google er suksesshistorier fra offentlig sektor, skriver Martin Gedde-Dahl.

Steve Jobs' fremste egenskap var å kombinere allerede eksisterende, statsfinansierte teknologier til et brukervennlig og markedsførbart produkt. Han var også god til å ta æren for innovasjonen sin, skriver Martin Gedde-Dahl. Her: Jobs og en tekniker med Apples datamaskin Lisa i 1983. Foto: Ted Thai / The Life Picture Collection / Getty Images
Annonse