00:00 - 26. februar 2021

Forsker og utvalgsmedlem: – Helt feil at rusreformen skader ungdom

Politisk motstand mot rusreformen bunner i moralsk panikk, mener Moses Kuvoame.

Unge trenger kjærlighet: Moses Deyegbe Kuvoame, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge, satt i rusreformutvalget og har jobbet mange år i Uteseksjonen i Oslo der han oppsøkte unge i rusmiljøet. Han har også skrevet doktorgrad om minoritetsungdommene som selger rus på Vaterland og langs Akerselva i Oslo. I dag leder han det frivillig, statsstøttete prosjekter Centre for African Mental Health Promotion.
Annonse