00:05 - 15. januar 2021

– Det er altfor blåøyd å tro at vi ikke får flere utbrudd

Lokalsamfunnet hadde ikke berget seg gjennom vinteren uten importert arbeidskraft, sier kommuneoverlegen i Norges største torskekommune. Det hun ønsker, er strengere grensekontroll.

Stille for stormen: Om lag 450 utenlandske sesongarbeidere er ventet til torskekommunen Øksnes i Vesterålen under skreifisket fra januar til april. Kommuneoverlege Ellen B. Pedersen håper sesongarbeiderne føler seg velkomne.
Annonse