00:00 - 06. november 2020

– Trump har skapt en permanent mistillit

Donald Trump vil etterlate seg dramatiske forandringer i forholdet mellom folket og de politiske institusjonene, tror populismeekspert Nadia Urbinati. 

Folkets leder. Det gir ikke mening å sammenlikne Donald Trumps styre med fascisme. Populister utfordrer det representative demokratiet på en særegen måte, hevder statsviter Nadia Urbinati. Hun bor og underviser vanligvis i USA, men oppholder seg i hjemlandet Italia under pandemien.
Annonse