07:30 - 22. november 2020

– Norges avhengighet til USA øker dramatisk

Med Joe Biden som president vil situasjonen i nordområdene bli enda mer høyspent, tror Tormod Heier, oberstløyntnant og professor ved Forsvarets høyskole i Oslo.

– Det er bare ett land i denne verden som kan gi Norge troverdige sikkerhetsgarantier i møtet med naboen i øst, og det er og blir USA, sier oberstløytnant og professor Tormod Heier. Han tror amerikansk politikk under Biden kan bli mer aggressiv mot Russland – fordi Biden står i en tradisjon som er svært opptatt av å fremme menneskerettigheter og demokrati.
Annonse