19:35 - 03. november 2020

Klimasøksmålet opp i Høyesterett: amerikanisering og hjemmekontor

Klimasøksmålet skal nå behandles i Høyesterett. Det gir en sjelden anledning til å bli mer fortrolig med menneskene som forvalter vår høyeste rettsinstans.

Kvelden før: Markeringen til støtte for klimasøksmålet, kvelden før saken skal opp i Høyesterett. Oslo 3. november 2020.
Annonse