11:49 - 27. oktober 2020

– Vi må snakke sant om hvor vanskelig dette er

Sterke koronatiltak skaper mye lidelse, sier Anna Stavdal, påtroppende president for verdens allmennleger. Men de som tar til orde for å fjerne tiltakene og beskytte de sårbare, forteller ikke hele historien, mener hun.

Den erfarne allmennlegen Anna Stavdal er påtroppende president for Verdensorganisasjonen for allmennleger, og sitter også i en WHO-kommisjon som skal vurdere de ulike europeiske landenes respons på pandemien. Stavdal ser flere eksempler på negative effekter av koronatiltak, samtidig mener hun at tilhengerne av å gå for flokkimmunitet blant de unge og friske ikke spiller med helt åpne kort. Her: Stavdal på jobb som fastlege ved  Bolteløkka legekontor, Oslo 26. oktober.
Annonse