12:11 - 26. oktober 2020

Svart løgn, hvit løgn og skikkelig dårlig statistikk

Vil virkelig tre av fire EU-borgere holde tilbake penger fra medlemsland som undergraver rettsstaten?

Europaparlamentet ønsker å stramme inn kravene om respekt for rettsstaten, Polen og Ungarn stritter imot. Her: Demonstrasjon for akademisk frihet og mot utpressingen av Central European University fra Budapest, november 2018. Arkivfoto: Christian Belgaux
Annonse