00:10 - 02. oktober 2020

Etterlyste hjelp fra regjeringen

Norske helseforskere har bedt om hjelp fra Kunnskapsdepartementet til vanskelige etiske vurderinger i møte med Kina. De fikk aldri svar.

– Vi balanserer hele tiden mellom det politiske ønsket om samarbeid, og det ansvaret vi er pålagt fra Utenriksdepartementet og eksportreglementet, sier Björn Gustafsson. Foto: David Engmo .
Annonse