00:00 - 18. september 2020

Hvem er du i arbeidslivet?

Ekstrovert eller introvert? Impulsiv eller en planlegger? Glem det. På hjemmekontor er yteevnen avhengig av balansen mellom din indre Moltke Moe og din indre Amund Helland.

På hjemmekontorets pro et contra: Den ene arbeidsdagen på hugget. Den neste bare tilsynelatende i virksomhet. Her: Jonatan Grinde Aas studerer fra hjemmekontor.
Annonse