00:00 - 28. august 2020

Kjønnets portvoktere

Profesjoner og etater kolliderer i synet på helsetilbudet for transpersoner. Hvem skal avgjøre hvem som bør få behandling: lege eller pasient?

Sexologisk blikk. Ved Helsestasjonen for kjønn og seksualitet i Oslo tar helsesykepleier og sexolog Ingun Wik imot transpersoner som ønsker råd og veiledning. Hun synes mange oppslag i media om kjønnsbekreftende behandling er preget av frykt. – Hvorfor er man så redd for å lage feile transpersoner, i stedet for feile cispersoner, spør hun, med referanse til de som identifiserer seg med kjønnet de ble karakterisert som ved fødsel.
Annonse