00:00 - 17. juli 2020

Statens overprøving av innvandreres tro og kjærlighet kan egentlig ikke forsvares, skriver Aslak Bonde.

Statens overprøving av innvandreres tro og kjærlighet kan ikke forsvares, skriver Aslak Bonde.

Myndighetenes tillitsproblemer: For to uker siden ble saken til en afghansk familie som har konvertert til kristendommen, og som i over tre år er blitt sett på som «falske» konvertitter, behandlet i Borgarting lagmannsrett. Illustrasjonsfoto: Camilla Alexandra Lie

Dagens Næringsliv (DN) har i en rekke reportasjer de siste ukene skrevet om utlendingsmyndighetenes overprøving av ekteskap. Det kan se ut som om forvaltningen har utviklet en lovstridig praksis ved at den langt oftere enn forutsatt kommer til at innvandrerekteskap er proforma: at giftemålet ikke skjer av kjærlighet, men for å få oppholdstillatelse i Norge.

Selv om DN har brukt store ressurser på å grave frem stadig flere saker og politiske vinklinger, og selv om avisen har gjort temaet til hovedsak en lørdag og brukt mange forsider, er det taust i den øvrige offentligheten.

Slik det også er med konvertittsakene som de kristne avisene Vårt Land, Dagen og Norge Idag skriver om.

Annonse