09:06 - 27. juli 2020

Pandemier på leselisten – allerede i fjor

Politidirektør Benedicte Bjørnland leser politirapporter for å forstå 2020. Og kobler av med krim.

Kriminaliteten dreies som følge av pandemien, forteller politidirektør Benedicte Bjørnland. Fotomontasje: Morgenbladet. Kildefoto: Herman Dreyer

Trusselvurderinger, temarapporter og etterretningsrapporter. Det er politidirektør Benedicte Bjørnlands fremste kilder til å forstå det kaotiske 2020.

– Jeg leser dem som er relevante for politiet. I kraft av jobben min leser jeg disse jevnlig, det er ikke noe som er spesielt for i år. Det er noe jeg har gjort over lang tid, sier direktøren på telefon med Morgenbladet.

– Hvordan har rapportene du leser, endret seg med pandemien?

Annonse