09:06 - 27. juli 2020

Pandemier på leselisten – allerede i fjor

Politidirektør Benedicte Bjørnland leser politirapporter for å forstå 2020. Og kobler av med krim.

Kriminaliteten dreies som følge av pandemien, forteller politidirektør Benedicte Bjørnland. Fotomontasje: Morgenbladet. Kildefoto: Herman Dreyer
Annonse