00:05 - 31. juli 2020

Milliardprosjektet Akson har større problemer enn uryddig konsulentbruk, skriver Aslak Bonde.

Milliardprosjektet Akson har større problemer enn uryddig konsulentbruk, skriver Aslak Bonde.

Det er i kommunene de største journalproblemene er i dag. Men en tredjedel av kommunene har foreløpig latt være å undertegne intensjonsavtalen om å bli med på utviklingen av et nytt it-system, skriver Aslak Bonde. Foto: Jan Petter Lynau / VG / NTB scanpix

Denne sommeren har Norges største offentlige it-prosjekt fått litt av den offentlige oppmerksomheten det fortjener. Det startet med at Aftenposten for to uker siden skrev om det som kan se ut som uregelmessigheter og ulovligheter i utviklingen av Akson. Prosjektet dreier seg om å lage en pasientjournalløsning som skal sikre at våre helseopplysninger er umiddelbart tilgjengelig for alle som kan komme til å trenge dem – hvor som helst og når som helst.

Aftenposten har beskrevet et så tett samarbeid mellom Direktoratet for e-helse og konsulentselskapet PwC at helseminister Bent Høie har sett seg nødt til å be direktoratet om å gi ham en redegjørelse. Når den kommer, vil opposisjonen høyst sannsynlig enes om å innkalle til høring i Stortinget.

Da blir det bruken av, og forholdet til, it-konsulentene som blir hovedsak, men det er mulig at opposisjonen også kommer til å forfølge en del av de andre kritiske innvendingene som er kommet frem i mediene etter Aftenpostens oppslag.

Annonse