08:29 - 02. juli 2020

Mener språkkrav er ekskluderingspolitikk

Det er flertall i Stortinget for å skjerpe språkkravene for å få statsborgerskap. Kravet vil ikke føre til bedre integrering, mener språkprofessor. 

Fra 2017 må alle som vil bli norske statsborgere, kunne norsk på nivå A2. Nå kan kravet heves. Arkivfoto: Katinka Hustad

«Kan du fortelle om et yrke du ønsker deg? Fortell hvorfor.» «Kan du fortelle hva du synes er typisk norsk? Fortell hvorfor.» Å svare godt nok på disse spørsmålene kan bli avgjørende for den som vil bli norsk statsborger.

I vår kom regjeringen med forslag om å skjerpe kravene til norsk språk for å få statsborgerskap. Da forslaget var på høring i fjor høst, var 107 av de 121 faginstansene som uttalte seg, negative til å heve kravet. Forrige uke valgte Arbeiderpartiet og Senterpartiet likevel å støtte forslaget.

Dermed har det flertall på Stortinget.

Annonse