00:00 - 24. juli 2020

Medmenneske i krisen

Mens vold og drap preger mediebildet, sitter frivillige parat over hele Norge til å ta imot folk i krise. – Du blir aldri ikke berørt, forteller Oddveig Haga, en av dem som svarer når nødstedte tar kontakt. 

Oddveig Haga jobber frivillig med krisehjelp i Kirkens SOS. Hun får flest henvendelser fra folk som sliter med ensomhet, traumer etter mobbing eller som har opplevd vold og misbruk i hjemmet.

– Mange grusomme drapssaker har preget nyhetsbildet den siste uken. Merker dere som sitter klare ved krisetelefonene, noe til det – at folk blir bekymret av det de leser?

– Generelt sett vil jeg si nei. Jeg jobber med å ta imot henvendelser på chat, der det som regel er unge som tar kontakt. De er nok ikke så oppdaterte på nyhetsbildet, men er mer opptatt av sine egne utfordringer. Jeg ser ingen direkte endring i spørsmålene som følge av det som skjer i mediene. De fleste har grunnleggende utfordringer.

– I løpet av månedene med tvunget isolasjon, der familier har levd tett på hverandre, har land etter land rapportert om økning i vold i hjemmet. Også krisetelefonene i Norge har fått flere henvendelser i koronaens tid. Hvordan har du opplevd å være i førstelinjen for dette trykket?

Annonse