00:00 - 24. juli 2020

Medmenneske i krisen

Mens vold og drap preger mediebildet, sitter frivillige parat over hele Norge til å ta imot folk i krise. – Du blir aldri ikke berørt, forteller Oddveig Haga, en av dem som svarer når nødstedte tar kontakt. 

Oddveig Haga jobber frivillig med krisehjelp i Kirkens SOS. Hun får flest henvendelser fra folk som sliter med ensomhet, traumer etter mobbing eller som har opplevd vold og misbruk i hjemmet.
Annonse