00:05 - 10. juli 2020

Den suverene suverenismen

Koronakrisen har skapt et nytt moteord i fransk politikk. Suverenismen søker å forene høyre- og venstresiden i kamp mot EU og elitene. 

Annonse