08:03 - 16. juli 2020

– De samme konfliktene går igjen i politikken

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum leser Johan Castberget i sommer, og undrer seg over protestene mot Churchill i Oslo.

Historie er en fin rettesnor for å forstå samtidspolitikk, mener Trygve Slagsvold Vedum. Under koronakrisen har han byttet ut lyrikk med gamle politiske taler. Illustrasjon: Morgenbladet Kildefoto: Hanne Marie Lenth Solbø

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, har jobbet veldig mye det siste halvåret. Mer enn vanlig, får man vel si, med koronakrisen – han sier det har gått ut over tiden til å lese. På Vedums hagebord har det de siste månedene ikke ligget lyrikkbøker, som han til vanlig er veldig glad i, men en telefon.

– Mens vi jobbet på spreng på Stortinget, ble samtalene mitt viktigste verktøy for å prøve å forstå hvordan de ulike aktørene i det norske samfunnet hadde det. Etter at dette er over, så kan vi lese mer om hva vi forsto og misforsto under krisen, sier en egentlig ferierende Vedum på telefon.

Da krisen sto på som verst, ringte han rundt til lokalmatprodusenter, LO-sjefen, NHO-lederen, ordfører og en rekke andre, forteller han.

Annonse