00:00 - 03. juli 2020

Bygda sluker Bergen

Bygda sluker Bergen i vårt nye nasjonale statistikkprogram, advarer osloborger på vers.

Bergen, da SSB fortsatt talte folket som en del av Hordaland. Man kunne også se VM-fotball, direkte fra Japan, på tv utenfor butikken. Her vises kvartfinalen mellom England og Brasil. Foto: Hallgeir Vågenes/VG/NTB scanpix

Da Norge i fjor fikk ny statistikklov ble det også bestemt at det skulle lages nasjonale programmer for hvilken offisiell statistikk som skal utarbeides i Norge.

Nå er det første forslaget til nasjonalt statistikkprogram sendt ut på høring. Fristen for å si sin mening er 21. august. I skrivende stund er det kommet inn én merknad.

Den etterlyser «[s]tørre vekt på statistikk om variasjon mellom ulike geografiske områder i Norge» og er signert Trond R. Hole, som undertegner «statsviter og Osloborger».

Ta Sogn og Fjordane, som i alt fra helsestatistikk til skole presterer bedre enn «hele batteriet av de vanlige sosio-økonomiske bakgrunnsvariabler» for fylket skulle tilsi, ifølge Hole. I fremtiden vil disse tallene drukne i statistikk fra det nye storfylket Vestland, advarer han, og slutter høringsuttalelsen med et dikt:

«Å Vestland, Vestland, når eg ser deg slik

Med samla tal frå Bergen og til Vik:

Du mister mykje av di sanning stor

Når byens storleik sletter bygde-spor.

Men stolte Hansabyen rammes og,

Urban før nokon Oslo-byen såg.

No druknar Bergens klare by-profil

I omegns-bygdenes rurale stil.»

– Men hva konkret skal en gjøre for å bevare forskjellene i statistikken når de gamle fylkene forsvinner Hole?

– Jeg arbeider med ulike forslag akkurat i dette øyeblikk, blant annet fordi SSB-direktør Geir Axelsen har utfordret meg på noe av det samme: konkrete forslag, svarer Hole på e-post.

Han advarer mot å tro at SSBs statistikkbank, der brukerne selv kan søke opp kommuner og sette sammen de gamle fylkene, vil dekke behovet:

– Slike muligheter for «nerdene» vil ikke være i nærheten av å ha den opinionsdannende og debatt-skapende effekt som tidligere rutinemessige presentasjoner av et vell av undersøkelser og rapporter, brutt ned på de gamle fylkene, har, skriver han.

Vi håper at flere lar seg inspirere til å delta med like stor fynd i denne viktige debatten om hvem og hva som skal telles og måles i Norge.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse