00:05 - 26. juni 2020

Vi må snakke om klimarisiko, skriver Bjørn H. Samset.

Vi må snakke om klimarisiko, skriver Bjørn H. Samset. 

Er dagens rasismedebatt et godt klimatiltak? Eller den globale responsen på covid-19? I utgangspunktet handler ingen av dem om klimaendringer, men er adskilte utfordringer som må takles samtidig som vi reduserer utslipp og tilpasser oss et nytt klima. Men om vi tar et skritt tilbake og ser på det større bildet som klimakrisen tegner opp, er også dagens samfunnsutvikling avgjørende. Klimakrisen må ikke bare løses. Den må løses samfunnsmessig smart. 

For å klare dette trenger vi en utvidet klimafortelling. Diskusjonen om klimaendringene må bevege seg forbi temperaturmål og utslippstall, til også å handle om risiko og sårbarhet.

Klimaet på jorden er i rask endring, hovedsakelig på grunn utslipp av drivhusgasser fra brenning av olje, kull og gass. Konsekvenser som ekstremvær, havnivåstigning, hetebølger, skogbranner og utfordringer med matforsyning er alt synlige, og vil i økende grad utgjøre dyre og dødelige problemer – for oss, og for naturen vi er avhengige av. Løsningen er å slutte å slippe ut drivhusgasser, så fort som mulig, og senest innen 2070 dersom vi vil begrense global oppvarming til to grader.

Annonse