00:00 - 05. juni 2020

Ny eier, samme kurs

Høsten 1993 så den nyslåtte sjefredaktør og aviseier Truls Lie og en liten håndfull medarbeidere den første utgaven av den gjenoppstandne kultur- og kommentaravisen Morgenbladet komme fra trykkeriet. En ærverdig, men kriserammet avis var med det vekket til live. Hundreogsyttifireåringen var blitt erklært død gjentatte ganger. Den hadde endret eierskap og politisk ståsted enda oftere, og etter noen år med famling lengst til høyre i det politiske landskapet var bunnpunktet for opplagstallet nådd.

Til gjengjeld hadde man nå et helt nytt prosjekt og en tydelig visjon om å lage noe som ikke fantes i Norge: en politisk uavhengig ukeavis etter modell av danske Weekendavisen eller tyske Die Zeit, med mål om å høyne kvaliteten på den offentlige debatten. Leserne strømmet til, men etter ti år buttet det både økonomisk og organisatorisk. Da Morgenbladet ble reddet av et samarbeid mellom Fritt Ord, Dagsavisen og Pax Forlag i 2003, var flere skeptiske. Kunne avisen klare seg når fem år med raus Fritt Ord-støtte ville være over? Morgenbladets lesere gjorde alle dystre spådommer til skamme, og fortsatte i et stadig økende antall å strømme til avisen med den lille, men dedikerte og eksperimenteringsvillige redaksjonen.

Siden har det stort sett gått oppover, med en alvorlig knekk høsten 2019, som vi gjerne skulle vært foruten. Samtidig var det nærmest etter historieboken at avisen som er blitt omtalt som «det sikreste bevis på liv etter døden», i samme år som den feiret sitt 200-årsjubileum, gjennomgikk en slik krise. For det er en avis med en brokete, livlig og tidvis brennbar historie som denne uken har fått beskjed om at de vil få en ny hovedaksjonær i Mentor Medier. Et konsern som fra før eier blant annet Vårt Land og Dagsavisen.

Vi som i dag utgjør Morgenbladet, ser positivt på det å komme til et mediehus med andre meningsbærende aviser, og på at vår nye hovedaksjonær har et uttrykt ønske om å bygge videre på det avisen er i dag. Ikke minst er vi glade for at vår kommende hovedaksjonær har nedfelt som sitt hovedformål å fremme publisistisk kvalitet og mangfold og å bidra til at meningsbærende publikasjoner som er arenaer for debatt og dialog, når bredere ut – samtidig som publikasjonene er tro mot sine ulike ideologiske og verdimessige ståsteder.

For selv om noe er nytt, har hovedlinjene for Morgenbladet ligget fast siden avisen på 1990-tallet vedtok den formålsparagrafen vi fremdeles jobber etter: å virke for å utbre interessen for kritikk, dialog og meningsutveksling. I dette ligger det et premiss om at vi ikke tror at én måte å tenke på, én måte å se verden på, én måte å handle på er den rette for alle. Det gjelder også det å lage avis. Vi tror på å utvikle Morgenbladet ut fra avisens egen historie, avisens egne krefter og interesser og vilje, og vil gjerne både lytte til og lære av, men ikke nødvendigvis gå i takt med, andre i mediebransjen. Og vi ser at det er en tankegang som inngir tillit hos leserne. De siste månedene har svært mange lesere som var utrygge på avisens retning, funnet tilbake til avisen. Det er en tillit vi er dypt takknemlige for, og som vi vil forvalte ved å fortsette å levere alt vi kan av kvalitetsjournalistikk innenfor våre kjerneområder – politikk, forskning og kultur.

En av de sist ansatte i avisen sa under jobbintervjuet at det å få ta del i Morgenblad-prosjektet er som å arve en gård – du må forlate den i bedre stand enn da du overtok. Vi som er del av redaksjonen i dag, vet at vi er heldige som har dette unike avisprosjektet til låns. Derfor skal vi gjøre alt vi kan for å dyrke et rikt jordsmonn for meningsutveksling og innhøsting av kunnskap som nye generasjoner av Morgenblad-lesere kan nyte godt av.

Sun Heidi Sæbø

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse