10:18 - 24. juni 2020

Norge skal ikke bli seg sjøl nok, men vi må styrke beredskapen, skriver Per Olav Lundteigen.

Norge skal ikke bli seg sjøl nok, men vi må styrke beredskapen, skriver Per Olav Lundteigen.

Matvareberedskap er langt mer enn jordbrukspolitikk. Det er internasjonal handelspolitikk, skriver Per Olaf Lundteigen. Her: Trønderske sauer fotografert 3. juni. Foto: Christian Belgaux
Annonse