10:18 - 24. juni 2020

Norge skal ikke bli seg sjøl nok, men vi må styrke beredskapen, skriver Per Olav Lundteigen.

Norge skal ikke bli seg sjøl nok, men vi må styrke beredskapen, skriver Per Olav Lundteigen.

Matvareberedskap er langt mer enn jordbrukspolitikk. Det er internasjonal handelspolitikk, skriver Per Olaf Lundteigen. Her: Trønderske sauer fotografert 3. juni. Foto: Christian Belgaux

I 1997 utga Anne Grimsrud og jeg boka Annerledeslandet – som ikke er seg selv nok på Cultura forlag. Jeg er stolt av tittelen. Den er mer aktuell enn noen gang.

Etter den politiske striden om norsk innlemming i Den europeiske union (EU), som for mitt vedkommende tok svært mye av arbeidskrafta i perioden 1988 til 1994, ble jeg svært interessert i internasjonal handelspolitikk. Jeg forsto at holdningen til dette spørsmålet var helt avgjørende for hvordan Norge ble seende ut. Slik hadde det vært i tidligere tider, og slik ville det bli i framtida.

Den internasjonale handelspolitikken legger overordnede politiske rammer for alle prioriteringer som folkevalgte på Stortinget følger i konkrete saker. De ulike ideologiske retningene har store politiske konsekvenser som det er viktig å debattere. Nå står vi nok en gang i ei brytningstid. Norge skal ikke bli seg sjøl nok, men vi må styrke beredskapen.

Annonse