00:00 - 12. juni 2020

— La oss diskutere med innestemme

Asylpolitikken må vurderes i lys av den totale innvandringen slik at vi får et bærekraftig nivå, mener Torbjørn Røe Isaksen.

Vanskelig, men viktig: Mange har rett til beskyttelse, men mange søker primært et bedre liv. Det er slett ingen umoralsk motivasjon, men det betyr ikke at de skal måtte få et bedre liv i Norge, mener arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Hvis Høyre får det som det vil, skal Norge i fremtiden motta flyktninger etter et «måltall» satt av Stortinget. Hva kan et passelig tall være?

– Det har vi ikke sagt noe om. Vi har skissert en del mulig politikk uten å utrede i detalj. Å ha et måltall er bare ett av de ti forslagene, og vi ser for oss at det tenkes videre rundt dette, for eksempel om også familiegjenforening og andre typer innvandring inkluderes.

– Kritikerne svarer at man heller bør styre etter antallet som har beskyttelsesbehov. Det høres umiddelbart mer etisk riktig ut?

Annonse