10:39 - 24. juni 2020

Hva skjer når folket skal løse klimaproblemet?

Etter gulvestopprøret inviterte Emmanuel Macron et folkepanel til å finne ut hvordan Frankrike kan kutte sine klimautslipp, og i helgen leverte de sine forslag. På listen står forbud mot oppvarmede uteterrasser, redusert fartsgrense og kriminalisering av klimamord.

Helgen 19.-21. juni hadde folkepanelet sin syvende og siste samling, og her stemte de over 150 ulike forslag - 149 av dem ble vedtatt. Pressefoto: Katrin Baumann / Citizen Climate Convention
Annonse